Tag Archives: hosting là gì

Hosting là gì? Hosting WordPress khác Hosting web ở điểm nào?

hosting là gì

Web Hosting(còn gọi là hosting) đã cài sẵn các dịch vụ: Web Server, Server Mail, FTP(chia sẽ file trực tuyến)…. bạn chỉ cần upload source code web lên Hosting và trỏ tên miền(Domian) đến hosting là website hoạt động được. Website là gì? Thiết kế website cần những gì? Hosting là gì? Một Server(Máy Chủ) […]